Min baggrund

Psykolog Gita Saadatjou

Farsitalende psykolog

Jeg er uddannet Cand.psych. fra Aarhus Universitet og er autoriseret af Psykolognævnet. Jeg tilbyder terapi, undersøgelser, oplæg og supervision på både dansk og farsi.

Min læring stopper dog aldrig. Jeg har aktivt deltaget i adskillige kurser og udviklingsforløb for at styrke mine faglige kompetencer.

 

Jeg er blandt andet certificeret i NMT – The Neurosequential Model of Therapeutics af Bruce D. Perry fra Child Trauma Academy. Derudover er jeg certificeret i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi af Susan Hart og Marianne Bentzen.

Som psykolog har jeg en omfattende erfaring med at arbejde med udsatte og sårbare borgere og familier, herunder mennesker, der har oplevet traumatiske begivenheder og lider af PTSD. Gennem flere år har jeg arbejdet med flygtninge og indvandrere, der har haft udfordringer med at finde deres plads i Danmark med hensyn til trivsel, opdragelse af børn i to-kulturelle sammenhænge samt psykiske udfordringer.

Jeg har solid erfaring inden for udrednings- og behandlingsforløb samt ekspertise inden for individuel terapi, vurdering af forældrekompetencer, udredning af PTSD og klinisk psykologisk undersøgelse.

 

Jeg besidder interkulturelle kompetencer og ekspertviden inden for integration, kulturkonflikter og møder mellem forskellige kulturer. Jeg er født i 1972 og voksede op i Iran, hvorefter jeg som 21-årig kom til Danmark. Min egen personlige rejse med at etablere mig i et nyt land med en ny kultur og navigere i det har givet mig den viden og erfaring, som jeg anvender professionelt i mit arbejde.