Min baggrund

Psykolog Gita Saadatjou

Farsitalende psykolog

Jeg er Cand.psych. fra Aarhus universitet og autoriseret fra Psykolognævnet. Jeg tilbyder terapi, undersøgelser, oplæg og supervision både på dansk og farsi.

Jeg stopper dog aldrig med at lære. Derfor har jeg deltaget i adskillige kurser og forløb for at opkvalificere mine faglige kompetencer.

Jeg er bl.a. certificeret i NMT – The Neurosequential Model of Therapeutics, v. Bruce D. Perry fra Child Trauma Academy samt i Neuroaffektive Personlighedsudvikling og Psykoterapi v. Susan Hart & Marianne Bentzen. 

Som psykolog besidder jeg en bred erfaring i arbejdet med udsatte og sårbare borgere og familier, bl.a. mennesker, der har været udsat for traumatiske hændelser, og som lider af PTSD. Jeg har en del år arbejdet med flygtninge og indvandrer der har haft svært ved at finde fodfæste i Danmark ift. egen trivsel, børneopdragelse i to-kulturelle kontekster samt psykiske udfordringer.

Jeg har solid erfaring med både udrednings- og behandlingsforløb og er kompetent inden for individuel terapi, forældrekompetenceundersøgelser, PTSD-udredninger samt klinisk psykologiske undersøgelser. 

Jeg har interkulturel kompetence med ekspertviden omkring integration, kultursammenstød og -møder. Jeg er født i 1972, opvokset i Iran og kom til Danmark som 21 årig. Min egen personlige rejse med at finde fodfæste i et nyt land med ny kultur og navigering i det, har givet mig den viden og erfaring som jeg har brugt professionelt i mit arbejde.