Undersøgelser

Kliniske psykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne, forældrekompetenceundersøgelser samt udredninger af PTSD hos børn, unge og voksne udføres både på dansk og farsi.

Klinisk psykologiske undersøgelser

​En klinisk psykologisk undersøgelse indeholder en bred udredning af individets aktuelle kognitive evner, funktionsniveau, personlige ressourcer og vanskeligheder. Det omfatter grundigt interview af individet og netværket samt testning og observation.

Til sidst udarbejdes en rapport med resultater af testning og interviews samt anbefalinger for, hvordan man kan sikre testpersonens trivsel og udvikling fremadrettet.

Rapporten bliver gennemgået med barnets/unges forældre, (når man er under 18) og testpersonen (over 18 ), inden den bliver sendt til rekvirent.

Timeforbruget er individuel, men er typisk mellem 60-70 timer.

Forældrekompetence undersøgelser

​Hensigten med forældrekompetenceundersøgelser er at afklare og afdække det enkelte barns ressourcer og vanskeligheder, barnets funktionsniveau og udviklingsbehov.

I undersøgelsen vurderes også, om forældrene/omsorgsperson(erne) er i stand til at tilbyde barnet fysisk og psykisk omsorg, tilknytning, relation og samspil mellem forældre og barn, forældrenes evne til grænsesætning samt omsorgsevne, evnen til at skabe stabilitet og forudsigelighed for barnet. Derudover undersøges evnen til at læse barnets signaler, indleve sig i barnets behov (mentalisering), skelne barnets behov fra egne behov, og ikke mindst om forældre kan tage imod råd og vejledning der gives under forløbet og bruge den aktivt.

Forældrekompetenceundersøgelsen tager udgangspunkt i det konkrete barn og forældrenes mulighed for at tage vare på netop dette barn. Det handler ikke altid om forringet forældrekompetence, men det kunne handle om barnets særlige behov eller funktionsniveau, som undersøgelsen kan kaste lys over og dermed give forældrene guidning og gøre dem i stand til at imødekomme disse særlige behov.

Undersøgelsen vil typisk tage mellem 3-4 måneder og afsluttes med en erklæring, der gennemgås med forældrene/omsorgspersonerne og rekvirent.