Interkulturelle Kompetencer

Det kan være stressende og angstprovokerende at bosætte sig, immigrere eller flygte til et nyt og anderledes land, men samtidigt giver det flere kognitive og adfærds valgmuligheder. Som et to-kulturelt menneske har man adgang til mere end èt sæt viden og kulturelt værktøj til at tolke verden. Man tilegner sig ny viden og nye sociale roller fra nye kulturelle kilder, som fremmer en kompetent adfærd, samt kognitiv og social fleksibilitet. Det kan være med til at udvide ens horisont især i de tilfælde, hvor der er stor forskel mellem to verdensforståelser ligesom mellem de vestlige og østlige verdens anskuelser.

Dette kan resultere i interkulturelle kompetencer, som handler om, at være i stand til at tilpasse sig og fungere effektivt i den kultur, som man er en del af. Samtidig vil man være i stand til at bruge og kombinere de forskellige strategier for tænkning og adfærd.

Derfor kan interkulturel kompetence kaldes en slags kognitiv kompetence med kulturel specifik viden. Interkulturel kompetence handler om:

  1. Bevidstheden om sine egne antagelser, værdier og fordomme,
  2. Viden og indsigt i forskellige kulturelle verdensbilleder,
  3. Kommunikationsfærdigheder.

Denne kompetence baner derfor vejen for en tillidsfuld relation, hvor man har indsigt i den andens værdisæt som har direkte forbindelse til følelser og derfor kan man frit forklare, hvordan man har det.

Derfor er det vigtigt at støtte familier og deres børn, der ikke selv har forudsætningerne for en positiv tilpasning, som kan kan skyldes eksil stress, belastning på grund af tidligere traumer, eller svære livsomstændigheder såsom skilsmisse, sygdom eller fattigdom, der blokerer vejen for at vælge passende coping strategier.

Dette kræver derfor professionelle folk med interkulturelle kompetencer, som jeg besidder.